Nyproduktion

Vi hjälper er vid nyproduktion av alla typer av fastigheter så som kontor, villor, lägenheter, kommersiella ytor, höghus, skolor samt teknikbyggnader. Exempel på arbeten vi utför är anläggning av vatten- och avloppssystem, värmesystem och kylsystem.

Kompletta rörinstallationer från projektering till färdig anläggning. I vår personalstyrka är alla yrkeskunniga och utbildade inom sitt område, så att du som kund får trygghet och hållbarhet i alla led.

Vi har den kunskap som krävs för att leverera det som efterfrågas genom hela ledet. God samarbetsförmåga har stor betydelse, vilket vi lägger stor vikt på. Vi upprättar snabbt en god kontakt och stämning med övriga kollegor på arbetsplatsen och upprätthåller den genom hela projektet.

Ombyggnad

Vi utför ombyggnadsarbeten i fastigheter, som till exempel renovering av små och stora bostadshus samt större fastigheter avsedda för kontor, handel, skolor, industri m.m.

Om det projekteras en till- eller ombyggnad så är det ändå bra att samråda med oss VVS-installatörer. Var produkt eller funktion har sin specifika installationsteknik. Det är bra om vi kommer in i ett tidigt stadium för att kunna vägleda och tipsa er om vilka valmöjligheter just ni har.

Oavsett projektets storlek så kan du lita på att vi bidrar till hållbara och väl fungerande lösningar för ett attraktivt boende och trevliga arbetsplatser.

Stambyte

Med våra skickliga hantverkare hjälper vi fastighetsbolag, byggföretag och BRFer med alla arbeten som rör stambyte.

Vid stambyte i en fastighet är det många delar att ta hänsyn till då många påverkas av insatsen. Det är då av stor vikt att ta hjälp av en stabil och auktoriserad företag med erfarenhet och gedigen
kunskap inom stambyten.

Det viktigaste för oss att ni som kunder kan känna er helt trygga och att ni blir nöjda med slutresultatet, oavsett typ av arbete.