Vi är ett auktoriserat VVS-Företag som utför alla typer av VVS-uppdrag

Vi är ett Auktoriserat VVS-Företag som utför alla typer av VVS- uppdrag

Ett drivet VVS företag

Vattex AB är ett snabbväxande VVS företag som har egna erfarna och drivna yrkes specialister. Vi erbjuder bred sortiment av tjänster inom VVS: nyproduktion, stambyte och ombyggnad mm. Vi utför delade entreprenader, underentreprenader åt olika VVS företag, byggföretag, fastighetsbolag, förvaltare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner över hela Stockholmsområdet.

Vattex AB är ett Auktoriserat VVS-företag och följer branschens regler för installation av Säker Vatten. Vi är medlem i IN Installatörsföretagen som gör att vi har möjlighet att kompetensutveckla våra anställda och får senaste nytt inom VVS-branschen. Vi är medlemmar i fackföreningen och har ett kollektivavtal på Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Stockholmsområdet samt andra regioner kan diskuteras. Vi ger givetvis garantier på utförda VVS-tjänster, och innehar erforderliga ansvars- och trygghetsförsäkringar från IF.

Våra tjänster

Nyinstallationer

Från 380 kr/tim, exkl. mervärdesskatt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut odio nec egestas pharetra phasellus. Viverra dignissim accumsan eu morbi viverra at viverra.

Service

Från 380 kr/tim, exkl. mervärdesskatt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut odio nec egestas pharetra phasellus. Viverra dignissim accumsan eu morbi viverra at viverra.

Ombyggnad & tillbyggnad

Från 380 kr/tim, exkl. mervärdesskatt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut odio nec egestas pharetra phasellus. Viverra dignissim accumsan eu morbi viverra at viverra.

Referensprojekt 2020

Noccon, kv Förrådet

Plats: Norrtälje

Uppdrag: Tappvatten, avlopp

Status: Pågående

Brf Kammaren

Plats: Norrtälje

Uppdrag: Tappvatten, avlopp

Status: Pågående

Winge byggnads AB

Plats: Norrtälje

Uppdrag: Tappvatten, avlopp

Status: Pågående

Wallenstam

Plats: Norrtälje

Uppdrag: Tappvatten, avlopp

Status: Pågående